Hvordan bliver man dommer?

Har du en god retfærdighedssans? Kender du loven, og kunne tænke dig det store ansvar at træffe domme og få det danske retssystem til at fungere? Så er jobbet som dommer formentlig noget for dig. Her kan du læse mere om, hvordan man bliver dommer, og hvad det egentlig vil sige.

Dommer
Dommerens funktion er at træffe afgørelse i en sag efter at have fået præsenteret sagen af både forsvarer og anklager.

Hvad laver en dommer?

En dommers job er at

 • Vurdere, undersøge og analysere sager grundigt
 • Har indgående kendskab til lovgivning og regler på en lang række områder
 • Træffer afgørelse (“dømmer”) i civile sager eller straffesager på baggrund af forsvarer og anklagers fremlægning
 • Har stort ansvar for samfundets beslutninger og holdninger
 • Er en embedsmand ansat ved domstolene og dermed en del af demokratiets “dømmende” magt
 • Dommeren arbejder ved enten byretten, landsretten, højesteretten eller Sø- og Handelsretten
 • Disse domstole hører til under Domstolsstyrelsen, som er en del af Justitsministeriet

Der findes omkring 350 dommere i Danmark.

Sådan bliver du dommer

At være dommer er en titel man får, når man ansættes i denne funktion ved en af de danske domstole. Det er altså ikke en titel man automatisk opnår ved at tage et bestemt studie, selv om det kræver det. Man bliver nemlig dommer ved først at være uddannet jurist og derefter blive ansat ved de danske domstole.

 • Du skal have en gymnasie uddannelse og derefter
 • Være uddannet jurist fra et jurastudie på et danske universiteter, hvilket tager 5-6 år. Studiet er ret intellektuelt krævende. Når du er færdig kan du kalde dig “jurist” eller “cand.jur“.
 • Herefter skal du opnå nogen års juridisk erhvervserfaring for at kunne komme i betragtning som dommer. Det er meget typisk, at du fungerer som advokat (se også Hvordan bliver jeg advokat?), eller som lektor eller fuldmægtig ved et ministerie.
 • En del dommere har arbejdet som dommerfuldmægtig forinden, som er et uddannelsesforløb i en byret, hvor man lærer at føre sager
 • For at komme i betragtning skal man arbejde som landsdommer, som både er en 9 måneder uddannelse og samtidigt en evaluering af dig selv ved Vestre Landsret i Viborg eller hos Østre Landsret i København. Det er gennem denne funktion, at man kvalificerer sig til en dommerstilling.
 • Herefter indstilles eller “konstitueres” man af Dommerudnævnelsesrådet til ansættelse som dommer
 • Man kan kun søge et ledigt job som, hvis man forinden har fået en indstilling (også kaldet “konstituering”) til en ledig dommerstilling
 • På denne måde kan man sige, at der er tale om en udpegelse til dommer, og det er ikke som sådan et job, man bare søger

En dommer kan som udgangspunkt ikke blive afskediget, derfor er den rette uddannelse, karrierevej og kvalificering vigtig.

Gode links til hvordan man bliver dommer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *