Hvordan bliver man dommerfuldmægtig?

Har du en god retfærdighedssans? Kunne du tænke dig at arbejde med og dømme i alle typer af sager, både civile sager og straffesager? Så er det måske noget for dig at blive dommerfuldmægtig.

Her kan du læse mere om, hvordan man bliver det, og hvad det egentlig vil sige.

Dommer
En dommerfuldmægtig arbejder sammen med andre funktioner ved de danske domstole

Hvad laver en dommerfuldmægtig?

En dommerfuldmægtig er en person, der:

 • En jurist som er ansat ved domstolene
 • Personen er ikke udnævnt som dommer, men er overenskomstansat
 • Beskæftiger sig med alle typer af sager, og har stort kendskab til lovgivning og regler på en lang række områder
 • Har gennemgået et uddannelsesforløb ved byretten
 • Arbejder med både fogedret og skifteret
 • Forbereder civile sager
 • Foretager administration og ledelse
 • Arbejder sammen med dommere og retsassessorer, og fungerer som dommer i nogen civile sager og straffesager

Dommerfuldmægtige arbejder ved enten byretten, landsretten, højesteretten eller Sø- og Handelsretten, som er en del af den “dømmende magt” i Danmark under Justitsministeriet

Sådan bliver man dommerfuldmægtig

At blive dommerfuldmægtig er en titel man får, når man som jurist har gennemført det rette uddannelsesforløb og fået en sådan stilling ved de danske domstole.

 • Du skal have en gymnasie uddannelse og derefter
 • Være uddannet jurist fra et jurastudie på et danske universiteter, hvilket tager 5-6 år. Studiet er ret intellektuelt krævende. Når du er færdig kan du kalde dig “jurist” eller “cand.jur“.
 • Du kan eventuelt have fungeret som advokat (se også Hvordan bliver jeg advokat?), selv om det ikke er et krav.
 • Du skal gennemføre en grunduddannelse som dommerfuldmægtig, der tager 3 år.
 • Efter endt uddannelse kan du søge dommerfuldmægtigstillinger og kan du kalde dig dommerfuldmægtig
 • Du kan også med din uddannelse søge en landsdommerstilling, som er vejen til indstilling som dommer (se Hvordan bliver jeg dommer?). Der kræves dog, at du har en række års erfaring.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *