Hvordan bliver man økonomisk værge?

Har du en person i din nærmeste familie, der har behov for hjælp til underskrift af dokumenter og aftaler? Ønsker du at kunne varetage denne funktion på vegne af vedkommende? Så er et økonomisk værgemål måske den rette løsning for jer.

Her kan du læse lidt mere om, hvordan man bliver økonomisk værge, og hvad det egentlig vil sige.

Hvad er et økonomisk værgemål?

signatur
At være økonomisk værge betyder, at du kan varetage personlige og økonomiske forhold for en person, der ikke selv er i stand til det. Det er et tilbud fra samfundet om hjælp

En værge, også kaldet en økonomisk værge, eller varetageren af det økønomiske værgemål, har som funktion at:

 • Tage personlige beslutninger på vegne af et andet menneske, der ikke selv er i stand til det. Det kan være en person med demens, psykisk sygdom eller et handikap.
 • Kan træffe økonomiske beslutninger på vegne af et andet menneske, overføre pengebeløb o.l.
 • Kan lovligt benytte personens CPR nummer og NemID til at udføre opgaver på vegne af personen
 • Har lovligt adgang til og kan benytte personens digitale løsninger som fx. borger.dk og netbank
 • Kan underskrive på vegne af vedkommende
 • Står til ansvar for at handlingerne udføres til gavn for den person, der hjælpes
 • Det er Familieretshuset, der i Danmark beskikker en værge
 • Nogen afgørelser kræver Familieretshusets godkendelse, f.eks. huskøb, gældsstiftelse og brug af formue. Det kan værgen altså ikke bare gøre selv.

Økonomisk værge kaldes også et almindeligt værge. Der findes yderligere noget, der kaldes et retsligt værge (umyndiggørelse), hvor man yderligere er i stand til at forhindre, at personen selv gør noget uklogt, f.eks. giver sin formue væk.

Hvordan bliver man økonomisk værge?

For at kunne søge om at blive værge, eller få et værgemål (det er det samme), skal du først opfylde betingelserne for at blive værge. Herefter skal du ansøge.

 • For at blive værge skal borgeren opfylde kriterierne. Vedkommende skal have en svær sindssygdom, være psykisk udviklingshæmmet eller have anden form for alvorligt svækket helbred.
 • Ansøgeren skal opfylde kriterierne: Borgeren kan selv søge om værgemål til dig, ellers kan du hvis du er ægtefælle, barn, forældre, nærmeste søskende. De offentlige myndigheder kan også søge.
 • Der skal være et aktuelt behov. Det kan f.eks. være, at banken kræver en værge for dispositioner, klagesager, flytning eller søgning af offentlige ydelser.
 • Herefter skal du søge om værgemålet på Familieretshusets hjemmeside.
 • Til ansøgningen skal du bruge CPR, værgens CPR og borgerens lægeoplysninger.
 • Familieretshuset indhenter derefter oplysninger fra lægen og træffer en afgørelse
 • Når du er blevet tildelt værgemålet vil du herefter lovligt kunne træffe nødvendige dispositioner på vegne af borgeren.

Gode links

Mere du kan blive

2 Kommentarer

 1. Kan man blive økonomisk værge uden at gå gennem familieretshuset?

  Kan man få en fuldmagt på anden vis hvor man bl.a kan sælge bolig, oprette testamente samt få adgang til konti for den person der skal have hjælp til disse ting?

  Reglerne er uklare på området.

 2. Jeg tror man vil vil have problemer med at påvise i en dansk retssal, at man selv udenom den officielle kanal kaldte sig “økonomisk værge” (fx. ved at lave sit eget dokument) og begyndte at foretage økonomiske dispositioner for en anden person. Vi anbefaler derfor ikke dette.

  Reglerne forekommer egentlig ret klare; betegnelsen “økonomisk værgemål” er noget man søger gennem Familieretshuset.

  Andre typer af fuldmagter kan man selvfølgelig selv udfærdige og benytte (fx. ærinder o.l.), men det økonomiske værgemål er en ret omfattende juridisk ændring af personens egen selvbestemmelse.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *