Hvordan bliver man optaget i Livgarden?

Kunne du tænke dig at gøre en forskel som soldat og beskytte kongefamilien? Drømmer du om at være blandt Danmarks bedst trænede soldater? Så kunne det være noget for dig at komme i Livgarden.

Her kan du læse mere om, hvordan man kommer i Livgarden, og hvad det egentlig indebærer.

Danmark Livgarden
Den Danske Livgarde har ikke blot en pyntefunktion. Det er faktisk veltrænede soldater, der både beskytter dronningen og udsendes på internationale missioner. Den viste uniform hedder “Rød Galla”

Hvad er Livgarden?

En garder, også kaldet en soldat i Den Kongelige Livgarde eller Livgarde-regimentet, har som funktion at:

 • Er en dansk soldat, nærmere betegnet en infanterist i Hæren
 • Livgardens funktion er vagttjeneste ved og beskyttelse af den danske kongefamilie, når de opholder sig på slotte eller residenser i Danmark
 • Regimentet har ikke blot vagttjeneste, men udsender også uddannede soldater til internationale missioner
 • Betjener våben og affyrer dem om nødvendigt mod trusler
 • Livgarden er opbygget af
  • 2 bataljoner, hvoraf 1. bataljon består af fuldtidsprofessionelle tidligere udsendte soldater, og 2. bataljon er uddannelsesbataljonen
  • Vagtkompagniet, der er ansvarlig for vagttjeneste
  • Der findes også et musikkorps af fastansatte musikere under Livgarden
 • Der optages hvert år cirka 900 værnepligtige i Livgarden
 • At være i Livgarden er et særligt og ærefuldt soldathverv med stærkt sammenhold, der indbefatter mange traditioner. Livgarden har eksisteret siden 1658 i Danmark.

PRO REGE ET GREGE
(’For Konge og Folk’)

– Livgarderegimentets motto

Hvordan bliver man optaget i Livgarden?

Man bliver garder ved at gennemgå værnepligtsperioden og derefter indgå som soldat i regimentet. Det er en special værnepligtsperiode, der er længere end den normale. Processen er at, man skal opfylde kravene, optages som rekrut og gennemføre værnepligtsperioden.

Processen for optagelse er følgende

 • Mød op til Forsvarets dag (tidligere kaldet session), hvor du lærer om værnepligten, tager en skriftlig prøve, undersøges af en læge og trækker et lodnummer.
 • Alle danske mænd indkaldes automatisk i deres e-boks, når de fylder 18. For kvinder er det frivilligt. Du kan selv fremskynde indkaldelsen, hvis du ved, at du vil optages.
 • Inden du møder op skal du indsende et helbredelsesskema og medbringe en række forskellige dokumenter
 • Hvis du erklæres egnet på dagen trækket du et nummer. Tallet afgør, om du indkaldes eller ej
 • Det er i denne forbindelse, at du søger frivillig optagelse i Livgarden som een af de 3. prioriteter, du angiver.
Vil du optages i Livgarden skal du søge frivilligt og angive det som en af dine prioriteter i Aftalen om værnepligtstjeneste. Den skal printes, scannes og sendes tilbage som henvendelse via Borger.dk

Værnepligten: Hvis man optages i Livgarden er processen, at man optages regimentets uddannelsesbataljon som rekrut

 • Værnepligten hos Livgarden er på i alt 8 måneder og foregår på een af livgardens kaserner. Det består af:
 • 4 måneders basistjeneste, hvor man bl.a. har eksercitser, våbenuddannelse, førstehjælp, CBRN, signaltjeneste, orienteringslære og BMR
 • 4 måneders vagttjeneste, hvor man indgår i et vagtkompani, har øvelser og indgår i en vagtplan.

Gode links

Tak til garderne!

Til alle soldater i Danmark: Tak for jeres indsats! /forfatteren
 
 
 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *