Hvordan bliver man præst?

Hvis du føler Guds kald over dit liv til at prædike evangeliet for andre, så er det måske præst du skal være. Her kan du læse mere om, hvordan man bliver præst, og hvad det egentlig vil sige.

Hvad laver en præst?

præst kirke bibel kristendom jesus
En præst har som opgave at forkynde evangeliet – sagt på almindelig dansk vil det sige, at man fortæller andre, hvad der står i Biblen, og hvem Jesus er. Jobbet betyder også, at man udfører kirkelige handlinger som vielser, konfirmationer, dåb og andre funktioner i kirken.

Hvad laver en præst egentlig?

En præst har som opgave at være placeret mellem mennesker og Gud på den måde, at præsten repræsenterer Guds ord og Jesus på en særlig måde overfor sin menighed – altså medlemmerne i kirken. Det betyder, at præsten

 • Holder prædikener, hvor præsten taler/udlægger biblen og tager emner fra biblen op og fortæller om dem / underviser i dem
 • Samler medlemmer i kirken til gudstjenester og står for disse
 • Udfører kirkelige handlinger som bryllupper, begravelser og dåb
 • Har samtaler med kirkens medlemmer om deres liv, og besvarer deres spørgsmål
 • Repræsenterer kirken, og i sidste ende Gud
 • En præst er ikke det samme som en munk eller en nonne, der har afgivet et særligt afholdenhedsløfte. En præst er som regel ansat af kirken og kan tage hjem til sin familie efter arbejde

Hvordan bliver man præst?

Der er ingen særlige krav til at blive præst. Det er ikke en beskyttet titel men noget du kan kalde dig, hvis du er kristen og har valgt at bruge dit liv på at fortælle andre mennesker om Gud.

 • Du skal være kristen
 • Note: Tror du ikke på at Jesus var Guds søn og at han genopstod fra de døde, eller at biblen er Guds ord, kan du ikke være præst
 • Du skal kende biblen rigtig godt og læse i den hver dag
 • Du skal tro på, hvad der står i Biblen
 • Du skal have en god, sand forståelse af hvem Gud er og Guds ord
 • Du skal kunne tale foran andre og være en god kommunikator
 • Du skal kunne lede andre og drage omsorg omkring menigheden (medlemmerne i kirken)
præst kirke bibel kristendom jesus
Som præst skal du have en stor kærlighed til Guds ord, Biblen, og kunne kommunikere indholdet til andre.

Kravene til at blive præst afhænger af omstændighederne i den kirke, der er tale om:

 • Vil du være præst i en folkekirke eller en valgmenighed skal du have en uddannelse i teologi fra universitetet. Det er et 6 årigt studie, som afsluttes med at du går på pastoralseminariet. Det er dog ikke denne uddannelse som sådan, der gør dig i stand til at være præst. Dette er blot den indgangsbillet, som Folkekirken kræver.
 • Vil du være præst i en frikirke stilles der typisk ikke andre krav end at du overfor andre har vist evnen til at kende Guds ord og kommunikere den videre til andre. Måske har du haft mulighed for at lede grupper hjemme, holdt foredrag om Gud eller ført bibelstudier med andre.
  Mange frikirkepræster har været på forskellige bibelskoler for at kende Guds ord rigtig godt. Andre har læst Biblen på egen hånd, hvilket er lige så godt.
 • Vil du være præst i din egen kirke kan du starte i aften. Du kan også stille dig op på en mælkekasse på Strøget og prædike evangeliet der. Det har vores samfund brug for at nogen gør. Bare de går ud fra, hvad der står i Biblen.

Skal man læse teologi for at være præst?

Man er ikke en finere eller bedre præst, hvis man har læst teologi. Det er bare nogen kirker, der kræver at man har denne uddannelse.

Mange der har læst teologi oplever, at deres tro bliver “kvalt” på studiet, fordi mange lærebøger forholder sig kildekritisk til Biblen som Guds ord, og sår tvivl ved, om alt hvad der står i Biblen er sandt. Det er derfor ikke studiet til præst, der giver dig tro. Det er omvendt troen og lysten til at kommunikere den videre til andre, der gør dig til præst.

Skal man tro på Gud for at være præst?

Ja, selvfølgelig skal man det. Ellers kan man ikke udføre præstens primære opgave, som er at fortælle om hvem Gud er, og lede andre tættere på Ham.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *