Hvordan bliver man (katolsk) munk?

Måske har du set munke på film – eller en sjælden gang stødt på dem i udlandet. Man hvordan bliver man egentlig selv munk? Er det overhovedet noget man kan i Danmark?

Her kan du læse, hvordan man bliver munk, og hvad det egentlig vil sige.

munk præst kirke kloster
En munk er en mand, der har afgivet et såkaldt klosterløfte om at leve et særligt afholdt liv indenfor den katolske kirke.

Hvad er en munk?

En munk er:

 • Er en mand. Den kvindelige udgave af munken hedder en nonne
 • Ordet “munk” kommer fra græsk monachos, som betyder leve alene
 • munken har afgivet et særligt løfte, såkaldt klosterløfte
 • her skal man leve i lydighed, fattigdom og cølibat
 • løftet gælder hele livet
 • en munk lever et liv med bøn til Gud og arbejde
 • munken er et romersk-katolsk begreb og findes kun indenfor denne særlige del af kristendommen
 • man taler også om munke indenfor buddhismen, se Hvordan bliver man buddhist. Denne artikel fokuserer på, hvordan man bliver katolsk munk.

Hvordan bliver man munk?

Her besvares spørgsmålet ud fra, at man ønsker at blive katolsk munk:

 • I Danmark findes kun ét katolsk munkekloster, Myrendal Kloster på Bornholm. De er cistercienser/trappister, som er en komtemplativ, strengt observerende orden
 • De fleste danskere som vil være munke, tager til udlandet pga. et større valg af munkeordner: Benediktere, Augustinere, Johanittere, Fraciskanere, Dominikanere og kameliter.
 • Afhængigt af ordnen er der forskellige krav til, hvad der kræves, men typisk er processen at
 • Først skal du være katolik. Ellers skal du konvertere til katolicismen.
 • Så skal du være praktiserende katolik i nogle år
 • Herefter kan du ansøge et kloster under de forskellige ordner om at indtræde
 • Du skal være fysisk og psykisk sund og rask og i stand til at klare dig selv. Munkelivet må ikke være et “plaster” på din tilværelse.
 • Efter optagelse bliver man først novice. Du vil få et nyt navn og munkens klædedragt
 • Efter 1-2 år på klosteret aflægger du løftet om livsførelse som munk, klosterløftet
 • Efter 2-3 år mere kan du aflægge det evige løfte og blive fuldgyldigt medlem af klosteret
 • Herefter kan du kalde dig “munk

De forskellige munkeordner har forskellige krav, så derfor kan disse ting afvige fra orden til orden.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *