Hvordan bliver man buddhist?

En buddhist er en person, som har valgt at følge Buddhas lære. Det er en religionsretning, der handler om at opnå evig, betingelsesløs glæde gennem en bestemt måde at leve på.

Hvad er en buddhist?

Buddha Buddhist Meditation Meditere
Filosofierne og tankerne i Buddhismen stammer fra Buddha, som var en virkelig, historisk person, der levede for cirka 2.600 år siden. Han påstod ikke at være Gud selv, som kun Jesus gjorde det, men Buddha påstod at kende til opskriften på det evige liv. Det er denne opskrift, buddhister følger.

En buddhist er en:

  • Person som har valgt at følge Buddhas lære
  • Mediterer jævnligt. Buddhisterne mener, at meditationen er en måde at ændre sig selv på.
  • Evt. lever sit liv afsondret som buddhistisk munk
  • Tror, at Buddhas lære omkring “oplysning” er vejen til glæde og evigt liv.

Hvordan bliver man buddhist?

Man kan blive og være buddhist på mange måder:

  • Filosofisk enig: Mange kalder sig buddhist, fordi de tror, at de er enige i grundfilosofierne i buddhismen, og måske blot mediterer en gang imellem. Det gør de ofte uden at have sat sig ind i religionen. Buddhismen siger fx., at hvis nogen kommer og bortfører dit barn om natten, så skal du ikke gøre noget ved det, men acceptere situationen, som den er.
  • Praktiserende: Nogen buddhister kender til buddhistiske skrifter, og udfører religiøse aktiviteter og ritualer.
  • Munk: Visse mennesker vælger at leve deres liv som monke i buddhistiske klostre. De dedikerer hele deres liv til at leve på en bestemt måde.

Lidt afhængig af hvilke af disse man vælger, er vejen forskellig. Men hvis man vælger af være en rigtig, buddhistisk munk, skal man finde et buddhistisk kloster, hvor det er muligt at leve på denne måde. Disse klostre har forskellige regler for, hvad der skal til for at være munk. Men fælles for dem er, at du skal vie dit liv til det.

Hvilke buddhistiske klostre findes der i Danmark?

I Danmark findes der en lille håndfuld klostre eller buddhistiske centre; i Havredal, Knebel eller København. Der findes også mindre centre, grupper og organisationer rundt omkring, hvor man kan tilmelde sig og søge fællesskab med andre buddhister

Hvem er Gud i buddhismen?

I buddhismen bliver der ikke sat et navn eller en person på Gud – desværre. Buddhismen er snarere en lære, som har stærke filosofiske træk, og hvor man mener, at man selv er kilden til at opnå evig status og glæde. Der er ikke en person, man kan henvende sig til, som kan frelse dig. Det er op til dig selv. Du er selv kilden til glæde og lykke gennem de ritualer, som religionen foreskriver. Det betyder, at buddhismen falder ind under de religioner, som er “betalingsreligioner”, hvor glæden og lykken afhænger af din egen livsførelse, og hvor “godt” du gør det. Du skal med andre ord betale for lykken ved at opfylde en række kriterier. Dette er fælles for næsten alle religioner. Undtagen én religion.

Den eneste trosretning, som anerkender, at mennesket ikke kan opnå gudelig status på egen hånd, men har brug for en frelser, er kristendommen. Denne frelser hedder Jesus. Jesus er også den eneste person i historien, der påstod, at han selv var Gud. Det var ikke tilfældet med Buddha eller Muhammed.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *