Hvordan bliver man tegnsprogstolk?

Kunne du tænke dig at hjælpe handicappede med at oversætte, og er du god til at lytte, kommunikere og oversætte? Så kunne det måske være noget for dig at blive tegnsprogstolk. Her kan du læse, hvordan man bliver tegnsprogstolk, og hvad det egentlig vil sige.

Hvad laver en tegnsprogstolk?

jeremy boland
Tegnsprogstolken Jeremy Boland oversætter til tegnsprog fra engelsk ved en officiel begivenhed.

En tegnsprogstolk har som funktion at:

 • Oversætte mellem mellem det talte sprog og tegnsprog for døve, døvblevne og døvblinde
 • En tolk taler typisk begge veje i samtalen, og hjælper altså begge parter. Med andre ord læser tegnsprogstolken tegn fra den døve og taler det videre ud af munden, og hører det talte sprog fra talende og oversætter det til tegnsprog, der vises overfør den døve.
 • Tegnsprogstolkning er meget ofte “simultan“, så det foregår imens samtalen finder sted.

Hvordan bliver man tegnsprogstolk?

En tegnsprogstolk er ikke en beskyttet titel. Man kan derfor kalde sig tegnsprogstolk, hvis man kan arbejde i funktionen med at oversætte mellem døve og talende. Der findes både tegnsprogstolke med og uden en kvalificerende uddannelse. Uddannelsen giver dog langt de fleste muligheder for at blive ansat i funktioner som tegnsprogstolk.

 • Mange tegnsprogstolke er selvlærte, ofte fordi de er i familie med en handikappet person, der har svækket hørelse eller er helt døv eller stum.
 • Det er dog et krav i langt de fleste funktioner, som f.eks. uddannelser, offentlige myndigheder, mange større fester og begivenheder osv., at du skal have professionsuddannelsen for at kunne tegnsprogstolke. Det er derfor svært at leve af funktionen som tegnsprogstolk uden denne uddannelse.
 • For at komme ind på professionsuddannelsen skal du have en uddannelse på gymnasialt niveau
 • Man kan også tage en professionsbachelor i Dansk tegnsprog og tolkning ved Professionshøjskolen UCC i Aarhus eller København. Du vil lære om tegnsprogskommunikation, tegnsprogsteori og dansk. Herudover vil du blive gjort fortrolig med den slags tolkning, der handler om tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog for hørende, døve, døvblevne og døvblinde. Du vil desuden på uddannelsen lære om kultur, tolkeetik og tolketeori.
 • Uddannelsen tager 3 og et halvt år
 • Uddannelsen giver ret til S.U.

Hvad er forskellen på en tegnsprogstolk og en tolk?

En tolk oversætter tale fra et sprog til et andet, hvorimod en tegnsprogstolk oversætter mellem tegnsprog og et talt sprog. For at se mere om at blive “almindelig” tolk, se Hvordan bliver jeg tolk?

Hvad er forskellen på en døvetolk og en tegnsprogtolk?

Selv om de nogengange forveksles, er døvetolk er en betegnelse man kun benytter om tegnsprogstolke, der selv er døve. De samarbejder typisk med andre tegnsprogsprogstolke, for eksempel med at tolke for en udenlandsk døv.

Gode links om at blive tegnsprogstolk

Mere du kan blive

2 Kommentarer

  • Hej Caroline. Det er rigtigt, at man ikke officielt benytter betegnelsen døvesprog, men kalder det tegnsprog. Det er dog en betegnelse, mange bruger i daglig tale, og som man også ser i offentlige medier. Derfor har vi valgt at bevare udtrykket.
   Betegnelsen “stum” kan godt benyttes. Det er ligesom døvhed et handikap, man kan have. Det er betegnelsen “døvstum”, som er tvivlsom, og vi derfor heller ikke benytter. Men at være stum er et medfødt eller opstået handikap der gør, at man fysisk ikke kan tale. Stumme bruger også tegnsprogstolke.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *