Hvordan bliver man diplomat?

En diplomat er en repræsentant for bestemte interesser, typisk en nation. Men hvordan bliver man egentlig diplomat?

Hvis du har drømmen om at være repræsentant for andres interesser, kan du her læse hvordan du kan blive diplomat.

En diplomat er en politisk funktion, som repræsenterer et land i afstemninger og viderekommunikerer politik.

Hvad er en diplomat?

En diplomat er:

 • En politisk funktion
 • Det er en person, som er ansat i en repræsenterende funktion, typisk en ambassade, et konsulant eller en fast repræsentation
 • Diplomaten deltager i afstemninger på sit lands vegne.
 • Deres arbejde handler om fredeligt samarbejde i modsætning til krig og konflikt
 • Skal viderekommunikere politik
 • Formidle og træffe beslutninger på et lands vegne
 • Deltage i offentlige ceremonier og begivenheder
 • Administrativt arbejde i forbindelse med registrering, dokumentation, processer, kontrakter og lignende.
 • En ambassadør er fx. en højtstående diplomat. Se Hvordan bliver jeg ambassadør?
Den  danske ambassadør – en diplomat – indsættes i Polen i 2010.

Hvordan bliver man diplomat?

Diplomaten er en bred titel som kan have forskellige roller, afhængig af sammenhængen. Det kan være en økonom, en militærperson, en politiker eller en ansat ved ambassaden eller den repræsenterende funktion.

Vejen til at blive diplomat afhænger af hvilken type diplomat, der er tale om. Der er dog visse fællestræk for diplomater.

 • Lang uddannelse: En længerevarende uddannelse, typisk indenfor statskundskab, økonomi eller jura, men kan også være andre studieretninger som f.eks. filosofi eller historie.
 • Fuldmægtig: Har ofte gjort politisk karriere og været ansat som fuldmægtig i det offentlige
 • Militær: Det kan også være en person, der har gjort karriere indenfor det militære, men er overgået til en ambassadefunktion.
 • Karriere: En diplomat har typisk haft forskellige ansættelser og gjort karriere i Udenrigsministeriet.
 • Man kommer typisk ind i mere og mere betroede funktioner som diplomat: Det er en karrierevej.
 • Udenrigstjeneste: Kommer du i udenrigstjeneste er der et avancementssystem. Du kan deltage i uddannelsesaktiviteter som relaterer sig til forfremmelser.

Hvad skal du kunne?

 • Du skal kunne være leder fx. gennem erfaring som kontorchef i det offentlige
 • Skarp profil: Din karriereprofil skal være skarp for at du kan få job på en ambassade.
 • Forhandlingsevner: Du skal have særligt gode evner til kommunikation og forhandling
 • Sproglige egenskaber på forhandlingsniveau relevante for din stilling stilling. De fleste diplomater er rigtige dygtige til mindst 2 andre sprog end deres eget.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *