Hvordan bliver man landmand?

Kunne du tænke dig et af menneskets ældste erhverv – at være i naturen, dyrke jorden og avle husdyr? Så er det noget for dig at blive landmand.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan man bliver landmand, og hvad det egentlig indebærer.

traktor landmand landbrug mark
Der er både bygninger og maskiner involveret i at dyrke jord og have husdyr. En landmand kan vælge kun at drive afgrøder, passe husdyrbesætning, fx. køer eller grise, eller en kombination.

Hvad laver en landmand?

En landmand, i gamle dage kaldet en bonde og i moderne tid kaldet en agronom, arbejder med:

 • Husdyrproduktion, hvor man passer og avler husdyr – fx. køer, grise, fjerkræ eller får. Fra denne produktion kommer mælkeprodukter, kød og æg. Arbejdet inkluderer bl.a. pasning, græsning, fodring og rengøring.
 • Dyrker afgrøder, som indgår i produktionen som foder til dyrene, men som også sælges videre. Det kan være korn af forskellige arter, rodfrugter, frugter eller grøntsager. Dyrkning betyder bl.a. såning, sprøjtning, høst og opbevaring.
 • Vælger man økologisk landbrug bruger man ikke kunstgødning eller pesticider, tilføjer ikke gylle / slam og dyrenes foder skal være økologisk dyrket. Der er også større fokus på dyrenes plads og velfærd.
 • Betjener og vedligeholder maskiner som traktorer, mejetærskere, gyllespredere o.l.
 • Vedligeholder bygninger og mange andre praktiske ting omkring landbruget
 • Leder arbejdet for andre på gården, f.eks. landbrugsmedhjælpere
 • Administration (regnskab, bestilling af varer, afsætning af produktion mv)
 • Engagerer sig ofte i organisationer og foreninger

Landmanden er ofte ejer af landbruget og bygningerne. Nogengange kan man som landmand være forpagter af et landbrug, som man så driver mod betaling, men ikke selv ejer.

I nyere tid er familielandbrug, der blot brødføder sig selv, blevet færre og færre. Langt de fleste landmænd har en større, industriel produktion af en art.

Hvordan bliver man landmand?

At være landmand er ikke en beskyttet titel. Du kan kalde dig landmand, hvis du dyrker planter eller har husdyrproduktion. Det er dog alligevel typisk, at moderne landmænd har en uddannelse, fordi der er så meget viden involveret omkring produktion og drift.

 • Du skal elske naturen, dyr og planter, og have dine hænder godt skruet på. En landmand får jord (og meget andet) under neglene.

Vil du tage uddannelsen skal du

 • Have afsluttet 9. klasse.
 • Herefter skal du tage landbrugsuddannelsen på en af mere end 15 erhvervsskoler i hele landet.
 • Uddannelsen er opbygget i en række moduler og forskellige retninger som husdyr (med underretninger som kvæg, fisk eller turisme), planteavl eller jordbrugsmaskiner.
 • Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktikophold på et landbrug, er gratis og giver mulighed for S.U. / elevløn.
 • Du kan afslutte uddannelsen efter 2 et halvt år og blive landbrugsassistent eller fortsætte med at læse helt op til 6 år (lederuddannelsen). Den typiske længde er dog lige under 4 år for at blive landmand.
 • Herefter kan du kalde dig uddannet landmand
 • Så skal du have dig en gård. Mange overtager en gård fra deres familie. Ellers er der mange landbrug, man kan købe. Nogen med maskiner og det hele, andre skal bygges op fra grunden.

På uddannelsen lærer man om en lang række emner, du kan bruge som landmand. Det kan være planlægning, avl, foderkvaliteter og transport af dyr og deres velfærd. Indenfor planter lærer du om såning, gødning og sprøjtning, naturpleje samt om maskiner og vedligehold. Tager du maskinretningen lærer du at arbejde med alle typer af landbrugsmaskiner og håndværktøj, og hvordan man udfører både vedligehold og reperationer.

Lederuddannelsen har fokus på økonomisk, strategisk og personalepolitisk ledelse indenfor større landbrug, eller man kan blive rådgivende konsulent med fokus på planlægning og salgsstrategi.

Landmand – er der overhovedet brug for dem mere?

Der er mere end nogensinde brug for landmænd, og de udfører en vigtig funktion i vores samfund. Danmark er stadig et bondeland med fantastiske muligheder for at dyrke planter og have dyreproduktion, og landbrug udfører en vigtig opgave i hele klodens fødekæde: Nemlig at give mennesker mad.

Tak til alle landmand for deres hårde arbejde og indsats! /forfatteren

Gode links

Hvad du også kan blive

2 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *