Hvordan bliver man førtidspensionist?

At være førtidspensionist betyder, at du er gået på “pension før tid”, altså at du ikke længere er i stand til at arbejde, og får understøttelse fra det offentlige. Her kan du læse mere om, hvordan man bliver førtidspensionist, og hvad der egentlig skal til. Reglerne har nemlig ændret sig en del.

Hvordan bliver jeg førtidspensionist?
Hvordan bliver man førtidspensionist? Her finder du svaret.

Hvad er en førtidspensionist?

Som førtidspensionist er du

 • Erklæret uarbejdsdygtig før tid
 • Får bevilget økonomisk støtte fra det offentlige
 • Du må ikke arbejde som førtidspension. Det giver god mening – du kan jo netop ikke arbejde, fordi du er uarbejdsdygtig
 • Førtidspension bevilges af kommunen, du bor i

Hvordan bliver man førtidspensionist?

For at blive førtidspensionist skal følgende kriterier være opfyldt

 • Du skal være mellem 40 og 65 år
 • Være dansk statsborger
 • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og i en sådan grad, at du ikke kan forsørge dig selv
 • Førtidspension er noget, der bevilges af din kommune
 • Du skal kontakte din kommune for at starte processen. Det kan ikke gøres på Borger.dk – heldigvis!
 • Du er ikke berettiget, hvis du kun mister din erhvervsevne i en periode, kan genaktiveres eller gå ind i et fleksjob.
 • Bevilgningen foretages på baggrund af en funktionsevnevurdering
 • Hvis du får bevilget førtidspension modtager du et månedligt beløb fra det offentlige. Beløbet afhænger af, om du er alene eller gift/samlevende.
 • Du må ikke arbejde ved siden af din førtidspension. Det giver god mening – det kan du jo ikke, da du er uarbejdsdygtig!

Snyd med førtidspension

Der er desværre nogen mennesker, der har udnyttet systemet. Reglerne er derfor blevet skærpet, og der er nu meget svært at få tildelt pensionen. Det kan ikke bare gøres med en lægeerklæring, eller ved at påstå, at man er syg. Det er en længere proces til godkendelse, og hvis ikke man har varigt nedsat arbejdsevne, så kan man ikke få førtidspension.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *