Hvordan bliver man visiteret til ældrebolig?

Har du eller en pårørende behov for en ældrebolig? Er du i tvivl om, hvordan man bliver visiteret til det?

Så kan du her læse om, hvad kravene er til en ældrebolig, og hvordan det egentlig foregår.

ældrebolig pensionist
Ældreboliger kan tage sig forskelligt ud, men er typisk mindre lejligheder i 1-2 etages rækkeboliger, der sidder sammen. Foto: Rudendal Kommune, Teglporten

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig, også kaldet en seniorbolig, er:

 • En særligt ældreegnet bolig
 • Personen i boligen bor alene og har ikke plejepersonale lige udenfor døren, men de kan tilkaldes
 • Er bygget eller indrettet med tanke på, at kravene til en bolig ændres når man bliver ældre, fx. krav om tilgængelighed
 • Typen kan være enten ejer-, andels- og lejeboliger og kan være opført på forskellige måder som etagebolig eller parcelhuse.
 • Boligerne kan være forbeholdt seniorer over en vis alder (fx 50 år), men kan også være åbne for alle.
 • Ofte er der tale om 10-30 boliger, der ligger sammen i en slags klynge med en form for fælleshus
 • Formålet med boligen er, at den ældre kan være selvstændig så længe som muligt i egen bolig

Muligheden for at lave nye venskaber og få nabohjælp er central for ideen. Derfor ønsker man mange steder en bred sammensætning af beboere, så det ikke kun er meget gamle og meget svage personer, der bor der.

Hvordan bliver man visiteret til en ældrebolig?

For at blive visiteret til en ældrebolig skal personen opfylde følgende:

 • Personen skal have en fysisk funktionsnedsættelse og behov for en særligt indrettet bolig
 • Have særlige individuelle eller psykiske behov
 • Være væsentligt selvhjulpet ift indkøb, tøjvask og personlig pleje

Herefter skal “visiteres” hvilket vil sige at man er undersøgt og godkendt til en bolig. Det gøres af en person fra myndighederne:

 • Måden at blive visiteret på varierer fra kommune til kommune. Du bør derfor søge på processen for din kommune. Søg fx. på Visitation ældrebolig Aarhus
 • Der er typisk tale om et online ansøgningsskema eller et dokument, der skal udfyldes og indsendes. Det kan også være, at du skal ringe ind til kommunen og tale med deres visitationsansvarlige. Så fortæller de dig om processen.
 • Herefter vil du blive inviteret til en samtale, og der vil blive indsamlet de nødvendige oplysninger om dig (eller din pårørende) fra fx. læge
 • De kigger typisk på de nuværende boligforhold, f.eks. hvis man bor i en etageejendom uden elevator, den nuværende bolig er for stor eller hvis der er andre fysiske/psykiske forhindringer.
 • Efter en kort vurderingsperiode du få svar
 • At blive visiteret betyder, at du er godkendt til boligen. Så kan der komme en venteperiode, og når der er ledige boliger kan du sige ja eller afvise disse tilbud

Forskellen på en plejebolig, beskyttet bolig, seniorbolig og ældrebolig

Der er tale om forskellige betegnelser, der bruges i forskellige kommuner. Nogengange er det det samme, andre gange er der forskelle.

Ofte er den beskyttede bolig eller plejeboligen bedre udstyret med mulighed for tættere personale, men der kan også være andre forhold, der gør sig gældende.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *