Hvordan bliver man indlagt på psykiatrisk hospital?

Vurderer du eller andre, at du har behov for at blive indlagt på psykiatrisk hospital? Så kan du her læse, hvordan man bliver indlagt, og hvad det egentlig indebærer.

psykiatri psykologi
Føler eller mener du, at du selv eller en anden har behov for at blive indlagt på psykiatrisk hospital? Så kan du her læse, hvordan det foregår

Hvad vil det sige at blive indlagt?

At blive indlagt på psykiatrisk hospital betyder, at

  • Du får en seng og et værelse på en psykiatrisk afdeling
  • Du kommer til at bo alene, dog i enkelte tilfælde sammen med andre
  • Der vil ikke blive stillet nogen krav til dig
  • Du til blive tilset af personalet på afdelingen og få tildelt en kontaktperson på afdelingen
  • Du vil modtage forskellige former for behandling, både støtte, undervisning, samtaleterapi og medicin
  • Efter en periode vil du blive udskrevet igen, når lægerne vurderer, at du er klar til det.
  • Nogen psykiatriske afdelinger er lukkede, andre er åbne. Det handler om hvor godt patienterne har det, og hvad aftalen med personalet er.

Hvordan bliver man indlagt på psykiatrisk hospital?

For at blive indlagt på psykiatrisk hospital er der grundlæggende 2 muligheder

  • Gennem psykiatrisk skadestue: Den ene mulighed er, at du er blevet akut psykisk syg, eller din nuværende psykiske sygdom er blevet pludseligt forværret. I dette tilfælde kan du henvende dig til en psykiatrisk skade stue. Du skal ringe først, herefter møde op. Så vil du blive modtaget og komme til en samtale og en vurdering af, om du skal indlægges permanent.
  • Gennem egen læge eller psykiater: Den anden mulighed er, at du er i et forløb, hvor din læge eller psykiater vurderer, at tiden er inde til at blive indlagt. I dette tilfælde kontakter din læge eller psykolog hospitalet og sætter processen i gang med at få dig indlagt. Følgende myndigheder kan indlægge dig: Din praktiserende læge, en speciallæge i psykiatri (psykiater) eller distrikts-/lokalpsykiatrien
  • Indlæggelsen kan være frivillig eller tvunget afhængig af patientens tilstand og fare for sig selv og andre.

Gode links

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *