Hvordan bliver man indlagt på hospitalet?

I tilfælde af alvorlig eller akut sygdom kan det være nødvendigt at blive indlagt på et hospital. Mener du, at du selv skal indlægges – eller måske een, du kender? Så kan du her læse, hvordan man bliver indlagt på et hospital, og hvad det egentlig vil sige.

hospital
At være indlagt på et hospital betyder, at du har får tildelt en sengeplads på et sygehus i et kortere eller længere periode. Men hvordan bliver man egentlig indlagt?

Hvad vil det sige at være indlagt?

At blive indlagt på et hospital betyder, at

  • Du får stillet en sygeseng til rådighed på et sygehus, enten på en enestue eller på en stue med andre patienter
  • Du bliver tilset af fagligt personale som læger, sygeplejersker og andre specialister
  • Formålet med indlæggelsen kan være at stille en diagnose (finde ud af, hvad der er galt), gennemføre en behandling, udføre en operation eller overvåge din tilstand
  • Under indlæggelsen vil du modtage pleje samt forskellige former for behandling typisk i form af medicin, operationer og få foretaget målinger
  • Du spiser alle dine måltider på stedet og skifter typisk ud af eget tøj
  • Efter en periode vil du blive udskrevet igen, når lægerne vurderer, at du er klar til det

Stedet for en indlæggelse afhænger helt af lidelsen. Det kan være steder som hjerne- og rygafsnit, infektionsmedicinsk, kræftafdeling, hjerteafdeling, børneafdeling, lever- mave- tarm, ortopædkirurgisk, ældresygdomme og meget mere. Er du psykisk syg skal du indlægges på et psykiatrisk afsnit, se hvordan

Hvordan bliver man indlagt på et hospital?

For at blive indlagt på hospital skal du visiteres til det. Det vil sige, at en sundhedsspecialist har vurderet, at du skal indlægges. Du kan ikke bare møde op på et hospital, hvis du har det dårligt, og få en seng. 

Der er grundlæggende 4 forskellige måder, du kan bliver indlagt på

  • Din egen læge kan indlægge dig. Ring til lægen på hverdage mellem 8 og 16. Lægen vurderer herefter, om der er brug for en ambulance, om lægen skal komme ud til dig, eller om du skal have en tid. Hvis lægen skønner, at du skal behandles på et hospital, rekvirerer lægen en liggende transport til hospitalet, og du vil blive indlagt på et relevant afsnit. 
  • Udenfor lægens åbningstid skal du ringe til vagtlægen.  Vagtlægen vurderer ligesom egen læge om en ambulance skal sendes, om du skal besøges, eller om du skal kigge ind til lægevagten. Hvis vagtlægen vurderer at du skal indlægges, bestiller de en intern transport der kører dig op på det rigtige afsnit.
  • Du kan selv ringe 112, hvis der er tale om alvorlig og pludselig sygdom eller situation. Der vil du komme til at tale med en sundhedsmedarbejder i vagtcentralen. Hvis de er enige med dig i alvoren, sender de en ambulance og/eller lægebil. Der vil du blive fragtet til akutmodtagelsen og formentlig indlagt efterfølgende.
  • Direkte som følge af ulykke. Hvis du fx. er involveret i et trafikuheld og en ambulance er tilkaldt af dig eller andre, vil du ligesom med opkaldet til 112 blive fragtet med ambulance til akutmodtagelsen og formentlig indlagt.

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *