Hvordan bliver man anklager?

En anklager fungerer i retssystemet for loven og er med til at sikre, at kriminelle bliver stillet til ansvar for deres handlinger. Denne vigtige funktion er et ansvarsfuldt og højt respekteret job, der er med til at få vores retsvæsen til at fungere.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad der kræves for at blive anklager, og hvad det egentlig vil sige.

advokat jura lov loven
En anklager er en person, der fungerer i det retslige system. Han eller hun arbejder for anklagemyndigheden.

Hvad laver en anklager?

En anklager er en person der fungerer i det retslige system, som

 • Er ansat i Justitsministeriet, mere specifikt Anklagemyndigheden
 • Forbereder og gennemfører retssager
 • Sikrer at skyldige bliver bragt til ansvar
 • Samarbejder med politiet
 • Indgår aktivt i efterforskningen af komplekse straffesager
 • Repræsenterer det offentlige og loven i modsætning til en forsvarer, der repræsenterer den anklagede
 • Anklageren deltager i interviews og officielle svar til medier og lignende hvad angår retssagen
 • Er typisk ansat i en politikreds
 • Man arbejder enten under rigsadvokaten og de tre statsadvokaturer (Statsadvokaten for København, for Viborg eller Særlig Økonomisk Kriminalitet

Hvordan bliver jeg anklager?

At være ansat som anklager er en beskyttet titel, der kræver en helt bestemt og meget krævende uddannelse. Uddannelsen foregår i flere trin på vejen til at blive anklager, hvorefter du til sidst kan benytte titlen og får muligheden for at agere som anklager i det retslige system.

 • Du skal have en gymnasial uddannelse med det rette gennemsnit (2015: 9,4 på 12-skalaen), hvorefter
 • Herefter skal du være uddannet jurist (cand.jur.) på et af de danske jurastudier, hvilket typisk tager 5-6 år.

 • Hefter kan du søge jobs i Justitsministeriet / Anklagemyndigheden
 • Herefter bliver du anklagerfuldmægtig på en grunduddannelse i anklagemyndigheden, der tager 3 år. I denne periode arbejder du i en politikreds under en mentor, enten under Almene sager, Specielle sager eller Advokator for kvalitet.
 • Efter grunduddannelsen er gennemført kan du kalde dig “Anklager” og arbejder stadig ved en politikreds.
 • Efter 4-6 års ansættelse fortsætter du i såkaldt “turnus“, hvor du igennem 2 år arbejder enten hos Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København eller Viborg, eller hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
 • Herefter arbejder du igen typisk i en politikreds som anklager
 • Det er muligt at videreuddanne sig på en række kurser

Processen for at blive anklager er lang, men du er som vist allerede inde i Anklagemyndigheden som fuldmægtig efter 5-6 år.

Andre links om at blive anklager

Gode links til hvordan man bliver anklager

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *