Hvordan bliver man foged?

Hvis du kan lide at arbejde med jura, lovgivning og regler er jobbet som foged måske noget for dig. I denne artikel finder du mere information om, hvordan man bliver foged, og hvad sådan én rent faktisk laver.

Foged
En foged er en embedsmand, som kan gennemtvinge afgørelser foretaget af en domstol, f.eks. udpantning.

En foged, eller også kaldet en pantefoged, har som job at

  • Gennemtvinge afgørelse foretaget af en domstol
  • Er tilknyttet domstolene og arbejder for disse
  • Arbejder typisk med at gennemtvinge betaling af gæld
  • Oftest er der tale om at inddrive skatter, afgifter og andre offentlige pengekrav
  • Offentlige pantefogeder kan kræve dine ting afleveret, efter at en dom er faldet
  • Vurderer fra sag til sag, hvad kreditor (den person, der har penge til gode) kan tage udlæg i
  • Lave aftale med skyldner om betaling

Hvordan bliver jeg foged?

At være foged er ikke en beskyttet titel, du kan optjene ved en bestemt uddannelse, men en betegnelse der bruges, hvis din funktion er at gennemtvinge afgørelser i pantsager for det offentlige. Det vil sige, at du kan kalde dig foged, hvis du på fuld tid arbejder som offentlig pantefoged eller i en lignende4 funktion, hvor du har bemyndigelse til at gennemtvinge afgørelser, typisk om pant.

  • Du kan være dommer og tilknyttet en domstol, og kan kalde dig foged (se Hvordan bliver jeg dommer?)
  • Du kan være tilknyttet et administrativ funktion, hvilket kaldes en kontorfoged
  • Du kan også være ansat som pantefoged i de forskellige danske skattecentre. Dvs. du er embedsmand og ansat hos SKAT

Andre typer af fogeder findes også (Se Hvordan bliver jeg Skovfoged eller Klitfoged). Ordet “foged” betyder generelt, at du har bemyndigelse til at gennemtvinge afgørelser foretaget af en dømmende, offentlig myndighed.

Gode links om at blive foged

Mere du kan blive

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *